Lagtextens byggregler
� PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister
   
 
Titel:Lagtextens byggregler � PBL, PBF, BBR och andra bestämmelser som styr den fysiska planeringen och byggandet med sakordsregister
Anmärkning:Uppdaterad t.o.m. 2020-08-01.
Utgivningsår:2020
Omfång:331 sid.
Förlag:Lagtexten
ISBN:LAGTEXTBY2008
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 495 SEK exkl. moms

 

Skriften innehåller bl.a alla lagar, förordningar och föreskrifter som ingår i kunskapskravet för en kontrollansvarig enligt 8 § BFS 2011:14

Observera att Boverket byggföreskrifter BBR senaste version oavkortat finns med.

Sammanställningen har ett omfattande sakordsregister.
 
  © 2017 Jure AB