Avtalsrättens grundelement
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Avtalsrättens grundelement
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:395 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789198430912
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Den här boken ger en initierad översikt av den svenska avtalsrätten, vilken fokuserar på de grundläggande frågor som är av störst vikt för möjligheten att förstå och tillämpa de avtalsrättsliga reglerna. Till dessa hör regelstrukturen, begreppen, systematiken och värderingarna. Den grundläggande åtskillnad som görs mellan avtalsrättens olika delar – avtalsslut, avtalstolkning och ogiltighet – och samspelet mellan dessa förklaras och utvecklas. Viljeförklaringsbegreppets och rättshandlingsbegreppets inne-börd analyseras ingående i ett praktiskt perspektiv.

Innebörden av de avtalsrättsliga reglerna och begreppen utvecklas mot denna bakgrund på ett motsägelsefritt, pedagogiskt och klargörande sätt. Det gör boken till ett ovärderligt hjälpmedel såväl för studenten som för praktikern. Bakom boken ligger 30 års forskning, mestadels inom ramen för forskningsprojektet Den nya avtalsrätten.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor samt förestår utbildnings- och konsultföretaget Iusté.
 
  © 2017 Jure AB