Immaterialrätt och marknadsrätt
� ur praktiskt perspektiv
   
 
Författare:Hellstadius Åsa
Titel:Immaterialrätt och marknadsrätt � ur praktiskt perspektiv
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:141 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209300
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftning och praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds med exempelsituationer för att synliggöra reglernas tillämpning i praktiken. Boken innehåller även en kort introduktion till ämnet juridik.

Boken vänder sig till läsare som har behov av att sätta sig in i juridiken kring immaterialrätt och marknadsrätt, men som saknar förkunskaper i juridik. Det kan vara studenter vid olika utbildningsprogram på universitets- eller högskolenivå som läser kurser där immaterialrätt och marknadsrätt ingår som ett moment. Med sina praktiska exempel är boken även lämplig för den som i sin yrkesverksamhet behöver en allmän orientering inom immaterialrätt och marknadsrätt.
 
  © 2017 Jure AB