SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll
   
 
Titel:SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll
Utgivningsår:2020
Omfång:724 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250877
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2019 års marknadskontrollutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:49
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

EU har antagit en ny förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU-förordningen.

Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att göra reglerna på produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter på det harmoniserade området. En stärkt och mer enhetlig marknadskontroll anses gynna såväl konsumenter som ekonomiska aktörer och bidrar till tillväxten genom att medverka till en väl fungerande inre marknad. En kraftfull tillsyn av produkter är också en förutsättning för att allmänintressen ska kunna skyddas och för att skapa bättre förutsättningar för en rättvis konkurrens på unionsmarknaden. EU:s marknadskontrollförordning reglerar hur medlemsstaternas marknadskontroll ska organiseras, finansieras och genomföras.

Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 16 juli 2021.

Särskild utredare: Helena Rosén Andersson
 
  © 2017 Jure AB