Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister
� Förfarandet i nämnder och hovrätt
   
 
Författare:Julius Håkan
Titel:Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister � Förfarandet i nämnder och hovrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:419 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022046
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Processrätt , Fastighetsrätt

Pris: 837 SEK exkl. moms

 

Den första upplagan av denna bok gavs ut 2016 och var den första samlade framställningen om förfarandet vid hyres- och arrendenämnderna och överinstansen Svea hovrätt. Den andra upplagan har tillkommit efter bl.a. proposition 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden. I den nya upplagan har flera lagändringar och rättsfall av processuellt intresse beaktats.

I boken går författaren igenom de processuella reglerna med de materiella reglerna som bakgrund. En genomgång görs också av särskilda processuella frågor som kommer upp i den typ av tvister som handläggs av hyres- och arrendenämnderna som första instans. Det gäller

• medling
• materiell processledning
• bevisfrågor
• lokalhyresfrågor
• preliminärfrågor
• preklusion och annat.

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister vänder sig till hyresnämnder, arrendenämnder, domstolar och andra myndigheter samt till organisationer och personer som är verksamma inom detta juridiska område. Det gäller hyresråd och andra ledamöter vid nämnderna, domare, advokater, ombud, rådgivare och flera andra.

HÅKAN JULIUS var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande och expert i ett flertal statliga utredningar och har varit författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen m.m.
 
  © 2017 Jure AB