Utsökningsrätt
   
 
Författare:Gregow Torkel
Titel:Utsökningsrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:450 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022312
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 118
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

Pris: 790 SEK exkl. moms

 

Utsökningsbalken och anslutande författningar har ändrats i flera hänseenden sedan förra upplagan utkom år 2012. Ett stort antal nya rättsfall har tillkommit från Högsta domstolen och hovrätterna.

I den nya upplagan har allt nytt material beaktats. Innehållet i boken har även i övrigt granskats på nytt och framställningen har förhoppningsvis blivit mera lättillgänglig, bl.a. genom kortare stycken och enklare ordval i vissa avseenden. Verkställighetsmyndigheten benämns genomgående Kronofogden. Framställningen är inte enbart beskrivande utan diskuterar också flera kontroversiella frågor.

Boken vänder sig, förutom till befattningshavare vid Kronofogden, till advokater och domstolar samt myndigheter och andra som behöver tillgång till en systematisk och ingående framställning av utsökningsrätten. Boken är också avsedd att kunna användas i undervisningen.
 
  © 2017 Jure AB