Sakrättens grunder (NY UPPLAGA)
� En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
   
 
Författare:Millqvist Göran
Titel:Sakrättens grunder (NY UPPLAGA) � En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
Anmärkning:Utkommer preliminärt i januari 2021.
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:275 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023074
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 371 SEK exkl. moms

 

Verket ger en sammanhängande, aktuell överblick av sakrätten och dess system samt en genomgång av nyare rättspraxis på området. Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor behandlas, liksom separationsrätt till lös egendom och förmånsrätt.
 
  © 2017 Jure AB