Externredovisning (NY TITEL)
� Från teori till praktik
   
 
Författare:Berg Peter
Titel:Externredovisning (NY TITEL) � Från teori till praktik
Anmärkning:Utkommer preliminärt i december 2020.
Utgivningsår:2020
Omfång:500 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023593
Ämnesord:Ekonomi

Preliminärt pris: 896 SEK exkl. moms

 

Externredovisning – Från teori till praktik är läroboken för dig som ska studera redovisning, kanske för att bli redovisningskonsult eller redovisningsekonom på ett företag. Du
kan börja utan förkunskaper, men efter genomgången utbildning med denna lärobok kommer du att ha gedigna kunskaper i bokföring och bokslut. Vi utgår från bokföring
enligt BAS-kontoplanen och bokslut enligt de olika K-reglerna från Bokföringsnämnden. Hela tiden med referenser till vilka regler som gäller, så du får lättare att förstå varför
vi gör som vi gör. Läroboken är nutidsanpassad och du får träning i att hitta relevant information på internet. Målet är sammantaget att göra startsträckan kortare för dig när
du ska tillämpa kunskaperna i arbetslivet. En stor fördel för dig och din blivande arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 
  © 2017 Jure AB