Svensk internationell privat- och processrätt (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Bogdan Michael , Hellner Michael
Titel:Svensk internationell privat- och processrätt (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i december 2020.
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:344 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207436
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Processrätt , Familjerätt

Preliminärt pris: 533 SEK exkl. moms

 

Internationell privat- och processrätt har idag stor praktisk betydelse i samband med näringslivets och privatlivets internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och förmögenhetsrättsliga förhållanden som inte håller sig inom ett enda lands gränser. Detta ger upphov till en rad rättsliga problem.
 
  © 2017 Jure AB