Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt
� Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten
   
 
Författare:Almkvist Gustaf
Titel:Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt � Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:738 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371366
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 142
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Straffrätt

Pris: 931 SEK exkl. moms

 

I förmögenhetsbrotten möts två centrala delar av rättsordningen: civilrätten och straffrätten. Många av brottstyperna – exempelvis stöld, rån, förskingring och trolöshet mot huvudman – förutsätter att det föreligger en viss civilrättslig position som blir angripen eller missbrukad. Men hur ska den positionen och det agerandet bestämmas? Rör det sig om en ren hänvisning till förmögenhetsrätten, och i så fall till vad? Eller har straffrätten gått sina egna vägar? Vilken betydelse har den straffrättsliga legalitetsprincipen för frågan? Och vad innebär kraven på exempelvis att ett objekt ska tillhöra annan eller ha mottagits med redovisningsskyldighet?

I Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt undersöks både den allmänna frågan om civilrättens betydelse
för straffansvaret på förmögenhetsbrottens område och den specifika frågan hur ett antal av de centrala
förmögenhetsbrotten bör förstås. Frågorna ställs mot bakgrund av en diskussion om straffrättstillämpningens
allmänna förutsättningar samt i ljuset av såväl förmögenhetsbrottens historiska framväxt som den moderna förmögenhetsrättens idéhistoria.
 
  © 2017 Jure AB