Samverkan - reviderad utgåva 2020
� I lokalt brottsförebyggande arbete
   
 
Titel:Samverkan - reviderad utgåva 2020 � I lokalt brottsförebyggande arbete
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:100 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789188599315
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor. Boken beskriver i fem steg hur samverkan praktiskt kan gå till. Den ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen. Genom samverkan blir vi effektivare och kan nå bättre resultat. Syftet med boken är att ge ett praktiskt stöd i samverkansarbetet. Boken har tagits fram gemensamt av Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Den riktar sig i första hand till anställda inom polis, kommun och länsstyrelse som arbetar med lokala brottsförebyggande frågor, men även övriga anställda, liksom förtroendevalda och andra som vill samverka i brottsförebyggande arbete, kan ha nytta av boken.
 
  © 2017 Jure AB