Introduktion til dansk selskabsret II
   
 
Författare:Hansen Søren Friis , Krenchel Jens Valdemar
Titel:Introduktion til dansk selskabsret II
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:287 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761942203
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 1108 SEK exkl. moms

 

Introduktion til dansk selskabsret består af to bind:

Introduktion til dansk selskabsret I. Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber.
Introduktion til dansk selskabsret II. Personselskaber. Foreninger, Fonde.
Bind I giver et overblik over dansk selskabsret og giver en kort beskrivelse af udviklingen i selskabsretten i EU, der har afgørende betydning for danske regler. Desuden gennemgås de selskabsretlige regler, der gælder for aktie- og anpartsselskaber.

I dette Bind II gives en beskrivelse af de selskabsretlige regler, der gælder for personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber) samt fonde, andelsselskaber og foreninger.

Målgruppe

Fremstillingen er udarbejdet til brug for undervisningen på de juridiske og erhvervsjuridiske bacheloruddannelser på universiteter og andre højere læreanstalter. Bogens målgruppe er dog tillige alle andre, der har brug for et overblik over dansk selskabsret.

Knytter sig til værket Dansk Selskabsret

Introduktion til dansk selskabsret knytter sig til værket Dansk selskabsret, der foreløbigt omfatter:

Dansk selskabsret 1, Indledning til selskabsretten
Dansk selskabsret 2, Kapitalselskaber
Dansk selskabsret 3, Interessentskaber
Om forfatterne

Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret og skatteret samt om EU-rettens betydning for dansk ret.

Jens Valdemar Krenchel er kommitteret i Realkreditrådet og er leder af dets Bruxelles-kontor. Han har udgivet en række bøger og artikler, hovedsageligt om dansk selskabsret og Corporate Governance.
 
  © 2017 Jure AB