Strafferettens almindelige del
� Det strafferetlige ansvar
   
 
Författare:Baumbach Trine , Elholm Thomas
Titel:Strafferettens almindelige del � Det strafferetlige ansvar
Utgivningsår:2020
Omfång:611 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757446760
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 924 SEK exkl. moms

 

Strafferettens almindelige del. Det strafferetlige ansvar er en systematisk fremstilling af ansvarsbetingelserne efter dansk ret. De strafferetlige ansvarsbetingelser er på en gang grundfæstet og samtidig under konstant udvikling. De enkelte emner og problemstillinger er følgelig perspektiveret i forhold til nyeste retspraksis, teori og samfundsudvikling. Det gælder ikke mindst i forhold til de senere års internationale retsudvikling og de deraf afledte EU-retlige og menneskeretlige krav. Bogen giver på samme tid et overblik over feltet og grundtrækkene ved strafansvaret, og samtidigt en mere dybtgående behandling af en række problemstillinger, der er særligt relevante i teori og praksis. Bogen kan således bruges af både jurastuderende, universitetsforskere og praktikere.

Indholdsfortegnelse

Forord

Kapitel 1. Introduktion til strafferetten

Kapitel 2. Straffeteorier og kriminalisering

Kapitel 3. Det strafferetlige legalitetsprincip i straffelovens § 1

Kapitel 4. Gerningspersonen

Kapitel 5. Tilregnelse

Kapitel 6. Medvirken

Kapitel 7. Strafbart forsøg og frivillig tilbagetræden

Kapitel 8. De objektive straffrihedsgrunde og samtykke

Kapitel 9. Forældelse

Kapitel 10. Dansk straffemyndighed

Kapitel 11. Straffens fastsættelse

Kapitel 12. Det strafferetlige legalitetsprincip i EMRKs artikel 7

Kapitel 13. Dansk EU-strafferet

Litteratur

Lovregister

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB