Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 4
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2019
Omfång:220 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT192004
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2019/20:4
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 4 2019/20

Artikel

Global Peace and Security without a Healthy Environment?
Jason J. Czarnezki

Utvidgad direktkravsrätt för konsumenter – implikationer för avtalsskrivare
Björn Sandvik

Uppköpserbjudanden med flera medbudgivare
Erik Sjöman

Organisationsförbud och demonstrationsrätten
Ludvig Wiklander


Expertgranskad artikel

Vad ryms inom ändamålet bostad? Om bostadshyresgästers rätt att bedriva näringsverksamhet i lägenheten
Elisabeth Ahlinder


Rättsfall

Om likgiltighetsuppsåt till omständigheter
Dennis Andreev

Högsta domstolen lämnar vägledning om verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott
Hevi Dawody Nylén

Rörelseskada och avdrag motsvarande hyresgästens egen arbetsinsats
Richard Hager

Enskilt anspråk i och efter en brottmålsrättegång
Mikael Mellqvist


Skiljedomsrätt

The Challenges of the Arbitral Awards in the Gas Sales and Gas Transit Arbitrations in Stockholm, Sweden
Finn Madsen


Recension

Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument, Stockholm: Norstedts juridik, 2018, 261 s.
Svante O. Johansson

Lars Heuman, Metoder för rättstillämpning och lagtolkning – Generaliseringar, logik och argumentation, Jure, 2018, 463 s.
Minna Gräns

Leif Nordenstorm (red.), Med god ordning och efter Guds vilja – En antologi om kyrkorätt, Artos & Norma bokförlag, 2019, 463 s.
Andreas Stenkar Karlgren


Debatt
Elektroniska skuldebrev, utsökningsbalken och unionsrätten
Johan Edling

Ytterligare några ord om NJA 2017 s. 1140 (I)
Hans Forssell
 
  © 2017 Jure AB