Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2020
Omfång:251 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT192003
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2019/20:3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt , Processrätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 3 2019/20

Artikel

Caeci caecos ducentes: Regleringen av bostadskrediter efter finanskrisen
Dan Hanqvist


Expertgranskad artikel

Who will be in charge of upholding the Rule of Law in the EU? An assessment of proposed changes to the EU’s Rule of Law Toolbox
Andreas Moberg

Eternal Contracts and the Freedom of Termination – A Nordic Perspective
Ville Pönkä

Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt
Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun & Erik Sjödin

Hur kan arbetsvillkor övervakas vid offentlig upphandling?
Kerstin Ahlberg & Niklas Bruun

Konsten att inkludera arbetskraftsmigranter i den svenska arbetsrättsliga modellen
Petra Herzfeld Olsson

Arbetsmarknadens skuggsida – rättsföljder vid för låga löner
Erik Sjödin

Människoexploatering – en analys av ett straffbuds förhållande till regleringen av arbetsmarknaden
Erik Sjödin

Rättsfall

Om talerätt i ärenden om att upphäva beslut att anta detaljplan
Elisabeth Ahlinder

Miljöansvaret i avtalsförhållanden. Branddammen på Malmö flygplats
Stina Bratt

Plenidom om beskattning av styrelsearvoden
Peter Melz


Skiljedomsrätt

Klander av skiljedom i Sverige och Schweiz – några jämförelser
Christer Söderlund


Recension

Anders Eriksson, Efterarv – Komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskapen, Norstedts juridik 2018, 218 s.
Margareta Brattström

Richard Gordon, Michael Smyth & Tom Cornell, Sanctions Law, Hart Publishing, Oxford 2019, 287 s.
Claes Sandgren

Lennart Lynge Andersen, Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol, Ex Tuto København 2018 och Amund Bjøranger Tørum, Interpretation of commercial contracts, Universitetsforlaget Oslo 2019
Lars Gorton

Marnix Snel och Janaina de Moraes, Doing a systematic literature review in legal scholarship, Eleven International Publishing 2017, 116 s.
Anna Lundberg


Debatt

s. 776 Balkongmetoden – några kommentarer till vissa kommentarer
 
  © 2017 Jure AB