Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2019-20 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2019
Omfång:241 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT192002
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2019/20:2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 2 2019/20

Artikel

Stämmobeslut med formella fel
Niklas Arvidsson & Per Samuelsson

Felparkeringsrätt – hellre fälla än fria? Del 2
Boel Flodgren

Pantrealisation av onoterade aktier och aktieägarlån
Per Henriksson

Skadeståndsanspråk mot ledande befattningshavare i banker – särskilt om culpaprövningen vid osunt risktagande
Rebecca Söderström


Expertgranskad artikel

Bevisprövningsmetoden i Balkongmålet – en kritik
Marcus Agnafors

Liability and Damages for Unsuitable Investment Advice – An Analysis of Swedish and Finnish Law with a Focus on Loss Quantification
Elif Härkönen & Olli Norros

Rapporteringskrav vid incidenter i myndigheters informationssystem – i spänningsfältet mellan krisberedskap och rättighetsskydd
Markus Naarttijärvi


Rättsfall

Erkännande av utländska surrogatarrangemang
Michael Hellner

Spektakulärt brittiskt avgörande stärker demokratin – men hur påverkas Brexit?
Joakim Nergelius

Den sakrättsliga giltigheten av ägarförbehåll ska prövas genom sedvanlig avtalstolkning
Rikard Wahlström

Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen
Jessika van der Sluijs

Till frågan om behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten i ljuset av hovrättspraxis
Jessica Östberg


Skiljedomsrätt
s. 482 Court of Arbitration for Sport: En framgångsrik trettiofemåring med begynnande medelålderskris?
Johan Lindholm


Recension

Marie Karlsson-Tuula, Den skuldsatta damen – Några insolvensrättsliga spörsmål under medverkan av Annina H. Persson, Örebro 2018, 187 s.
Mikael Mellqvist

Olli Norros, Obligationsrätt, Alma Talent, Helsingfors 2018, 782 s.
Johnny Herre

Johan Schelin, Kritiska perspektiv på rätten, Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet nr 85, Poseidon, Stockholm 2018, 117 s.
Ola Svensson

Åsa Åslund, Gemensam användning av skog och mark. En rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar markanvändning, Jure Förlag AB, Stockholm 2017, 174 s.
Christina Allard


Debatt

s. 521 Regeringen, Lagrådet, nazister och terrorister – om tillåtna, förbjudna och olämpliga inskränkningar av föreningsfriheten
Joakim Nergelius
 
  © 2017 Jure AB