Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 1
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2020
Omfång:285 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT202101
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2020/21:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 285 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 1 2020/21:

Artiklar

Avtalsinnehåll, tolkningsutrymmen och luckor
Niklas Arvidsson

Metodutvecklingen inom doktrinen
Lars Heuman

Några myndigheter i coronatider – ett rättsligt perspektiv
Lotta Vahlne Westerhäll

Ska en beställare bereda en entreprenör möjlighet att avhjälpa fel om entreprenaden hävts enligt AB 04/ABT 06?
Isak Willborg & Eddie Wallkvist


Expertgranskade artikel (peer reviewed)

Klimatprocesser mot staten – runt om i världen och i Sverige
Jonas Ebbesson

Lagt kort ligger. Om handläggningsslarv och rättelse
Allison Östlund & Jonas Hallberg


Rättsfall

Bostadsrättsföreningars ansvar för fel i lägenhetsförteckning
Algot Bengtsson

Girjas-domen
Bertil Bengtsson

Vanföreställningen”, Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?
Tova Bennet

Rätt fristdag enligt 2 kap. 21 § konkurslagen – Vad betyder ett konstaterande presens?
Mikael Mellqvist

Representation och mutbrott
Claes Sandgren


Skiljedomsrätt

Stockholm Arbitration Yearbook 2019
Lars Heuman


Recension

David Dryselius, Avtalsviten – effekter och rättsverkningar (ak. avh.), Lund 2019, 387 s.
Jori Munukka

Erling Johannes Husabø, Terrorisme i norsk strafferett. Ein analyse av straffelova kapittel 18, Fagboksforlaget 2018, 355 s.
Dennis Martinsson

Carl Lebeck, De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt – en komparativ studie (ak. avh.), Stockholm: Jure Förlag 2019, 1002 s.
Helle Krunke

Dennis Westermark, Monica Lagercrantz och Ola Svanberg, Om incitamentsprogram, Norstedts Juridik 2019, 380 s.
Daniel Stattin


Debatt

Rättsmedicinalverkets rättshaveri angående åldersbedömning av asylsökande pojkar
Bertil Kågedal

Lucka i lagen om oskuldskontroller av barn
Annika Norée

Sverige och bankunionen – några synpunkter
Rebecca Söderström
 
  © 2017 Jure AB