Författningssamling i förmögenhetsrätt
� 2020/21
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan , red.
Titel:Författningssamling i förmögenhetsrätt � 2020/21
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:448 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209430
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 270 SEK exkl. moms

 

FÖRFATTNINGSSAMLING I FÖRMÖGENHETSRÄTT 2020/21 innehåller en sammanställning av de mest centrala författningarna på förmögenhetsrättens område.

Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå men kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samling
av författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hålla samlingen lättillgänglig återges en del författningar endast i utdrag.

De rättsfallsreferenser som finns i författningssamlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB