Författningssamling i statsrätt
   
 
Författare:Bernitz Hedvig , Paju Jaan , Sandström Lena , Åhman Karin , red.
Titel:Författningssamling i statsrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:324 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209553
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

FÖRFATTNINGSSAMLING I STATSRÄTT innehåller svensk och europeisk lagtext som används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar dvs. RF, TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag, rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och proportionalitetsprinciperna.

FÖRFATTNINGSSAMLING I STATSRÄTT är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, men kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med europarättsliga och statsrättsliga frågor.

Denna tredje upplaga innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB