Brå rapport 2020:8 Nationella trygghetsundersökningen NTU 2020
� Om utsatthet, otrygghet och förtroende
   
 
Titel:Brå rapport 2020:8 Nationella trygghetsundersökningen NTU 2020 � Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Utgivningsår:2020
Omfång:243 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789188599322
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2020:8
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 366 SEK exkl. moms

 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Undersökningen belyser frågeställningar av den här typen: Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen? För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär för rapporten i NTU 2020. Teknisk rapport, som går att ladda ner på Brås webbplats.
 
  © 2017 Jure AB