Civilrättskipning I (Ny titel)
� Tvistemål
   
 
Författare:Westberg Peter , Maunsbach Lotta
Titel:Civilrättskipning I (Ny titel) � Tvistemål
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i januari 2021.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209577
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Processrätt

Preliminärt pris: 693 SEK exkl. moms

 

Civilrättskipning I behandlar primärt tvistlösningsförfaranden inom den statliga civilrättskipningen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på en beskrivning av huvuddragen i förfaranden och de principiella tankar som präglar denna tvistlösningsform.
 
  © 2017 Jure AB