Civilrättskipning II (Ny titel)
� Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden
   
 
Författare:Westberg Peter , Maunsbach Lotta
Titel:Civilrättskipning II (Ny titel) � Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i januari 2021.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209584
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Processrätt

Preliminärt pris: 231 SEK exkl. moms

 

Civilrättskipning II behandlar primärt tvistlösningsförfaranden inom den privata civilrättskipningen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på en beskrivning av huvuddragen i förfaranden och de principiella tankar som präglar denna tvistlösningsform.
 
  © 2017 Jure AB