Familjerätten (Ny upplaga)
� En introduktion
   
 
Författare:Persson Mats , Wickström Anita , Komujärvi Unto
Titel:Familjerätten (Ny upplaga) � En introduktion
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i december 2020.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:212 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207627
Ämnesord:Familjerätt

Preliminärt pris: 306 SEK exkl. moms

 

Verket ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet, reglerna om äktenskap, partnerskap och samboende, om förhållandet mellan föräldrar och barn, om god man och förvaltare samt om arv, testamente och boutredning.
 
  © 2017 Jure AB