Familjerätten
� En introduktion
   
 
Författare:Persson Mats , Wickström Anita , Komujärvi Unto
Titel:Familjerätten � En introduktion
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:242 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207627
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 324 SEK exkl. moms

 

Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om

• äktenskap och samboende

• förhållandet mellan föräldrar och barn

• god man och förvaltare samt

• arv, testamente och boutredning.

Bland nyheterna i lagstiftningen som beaktas i den fjärde upplagan kan nämnas de nya reglerna om

• äktenskapshinder

• underhållsstöd

• adoption

• assisterad befruktning och föräldraskap

• personnamn

• framtidsfullmakt.

Boken vänder sig till bland andra juridik- och socionomstuderande vid universitet och högskolor. Den kan med fördel användas på kurser i familjerätt inom olika studieförbund. Boken kan även vara till nytta i det praktiska juridiska arbetet.
 
  © 2017 Jure AB