SOU 2020:64 Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden
� Delbetänkande från Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
   
 
Titel:SOU 2020:64 Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden � Delbetänkande från Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
Utgivningsår:2020
Omfång:53 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251089
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:64
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Utredningen gör bedömningen att den hittillsvarande modellen med finansiering från ATG:s överskott är en hållbar finansieringsmodell för trav- och galoppsporten även efter omregleringen av spelmarknaden. Trav- och galoppsportens eget spelbolag, ATG, har en stark ställning som ett av de största spelbolagen på den konkurrensutsatta delen efter omregleringen av spelmarknaden och har en fortsatt dominerande ställning, uppskattad till 98 procent 2019, på marknaden för vadhållning på hästar.

Det är utredningens bedömning att en ytterligare pålaga i form av en marknadsavgift, utöver den befintliga punktskatten, riskerar att negativt påverka kanaliseringen av spel och riskerar också att hämma konkurrensen för sådant spel. Enligt utredningen finns det inget tydligt definierat statligt åtagande när det gäller trav- och galoppsporten som skulle balansera de potentiellt negativa effekterna på spelmarknaden av en marknadsavgift.

Särskild utredare: Anna-Lena Sörenson
 
  © 2017 Jure AB