Sveriges Lag 2021 (Ny upplaga)
   
 
Titel:Sveriges Lag 2021 (Ny upplaga)
Anmärkning:Utkommer i januari 2021
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144139951
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Preliminärt pris: 1359 SEK exkl. moms

 

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 850 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.
 
  © 2017 Jure AB