Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020
   
 
Titel:Brottsoffermyndighetens referatsamling 2020
Utgivningsår:2020
Omfång:162 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789198302042
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 226 SEK exkl. moms

 

Den här utgåvan är helt omarbetad och uppdaterad med nya referat om bland annat olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal. Syftet med referatsamlingen är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Gemensamt för de referat som finns med är att de ska kunna vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas. Det här är den nionde utgåvan av Brottsoffermyndighetens referatsamling.

Vill du bevaka Brottsoffermyndighetens utgivning? Då rekommenderar vi en stående order
 
  © 2017 Jure AB