RID-S 2021 Transport av farligt gods på järnväg 2021, inklusive ändringar och tillägg (Ny upplaga)
   
 
Titel:RID-S 2021 Transport av farligt gods på järnväg 2021, inklusive ändringar och tillägg (Ny upplaga)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Utgivningsår:2021
Omfång:1200 sid.
Förlag:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN:9789179270599
Typ av verk:Författningssamling
Serie:MSBFS
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 1069 SEK exkl. moms

 

RID-S med bilagorna 1 och S utgör föreskrifter för transport av farligt gods på järnväg. Bilaga 1 återger det samlade innehållet i bilagan till bihang C (RID) till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). I bilaga S finns särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg. Bilagan innehåller dels tvingande bestämmelser utöver vad som föreskrivs i bilaga 1, dels bestämmelser om undantag från vad som föreskrivs i bilaga 1.Revideras vartannat år.
 
  © 2017 Jure AB