Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
   
 
Författare:Eklund Karin , Stattin Daniel
Titel:Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:528 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371076
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 658 SEK exkl. moms

 

Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska
rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap om både intressenter, intressekonflikter och gällande rätt. Till skillnad från många andra framställningar är boken uppbyggd utifrån de klassiska intressentmodellerna i aktiebolaget.

Idag kan man inte skilja på aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt, det vill säga rättsreglerna för de noterade och listade aktiebolagen. Båda rättsområdena har en gemensam associationsrättslig grund. I praktiken påverkar de varandra så mycket att det inte är rationellt att dela upp dem. Därför behandlas de i denna framställning i ett sammanhang. I Rebecca Söderströms bok Kapitalmarknadsrätt (också Iustus förlag) kompletterar vi med rättsreglerna om institutioner, till exempel marknadsplatser och olika former av finansiella institut, och deras verksamhet.

Boken är avsedd som lärobok på juristutbildningen, men tack vare ett omfattande källmaterial är den också lämplig för praktiskt verksamma jurister, revisorer och andra rådgivare som behöver en överblick över aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt.
 
  © 2017 Jure AB