Rättsinformatik
� Juridiken i det digitala informationssamhället
   
 
Författare:Magnusson Sjöberg Cecilia , red.
Titel:Rättsinformatik � Juridiken i det digitala informationssamhället
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:680 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144139906
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 591 SEK exkl. moms

 

Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroende­förhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitali­seringen gör sig alltmer påmint.

När denna fjärde upplaga skrivs har coronaviruset fortsatt grepp om samhället. Flera aspekter på rättsinformatik aktualiseras under pandemin. Det gäller inte minst behovet av att i en krissituation ha juridisk beredskap för frågor som exempelvis rör appar för kontroll av smittspridning, smittspårning och självdiagnostisering genom självskattning. Vem bär personuppgiftsansvaret? Hur ska gränsen dras i förhållande till mänskliga fri- och rättigheter när det gäller samhällets kontrollmekanismer i digitala miljöer?

Den fjärde upplagan innehåller nyheter om bland annat lagstiftningen rörande öppna data. Läsaren får också en immaterialrättslig introduktion till hur AI (artificiell intelligens) utgör en drivkraft i samhällets digitalisering. Ett centralt tema i hela boken är automatisering av rättsliga förfaranden och den centrala roll som algoritmer spelar.

Denna antologi är i första hand tänkt att komma till användning i olika kurser i juridik. Utöver studenter vänder sig boken också till praktiker som kan tänkas ha nytta av dess innehåll.
 
  © 2017 Jure AB