Associationsrätten (Ny Upplaga)
� En introduktion
   
 
Författare:Johansson Svante
Titel:Associationsrätten (Ny Upplaga) � En introduktion
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i januari 2021.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:116 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209607
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 187 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstående tredje man. Framställningen ansluter i viss mån till författarens utförligare arbete ”Svensk associationsrätt i huvuddrag” (12 uppl. 2018) och är uppdaterad på grundval av den senaste utvecklingen. Arbetet är främst avsett för studenter och andra som vill ha en kortare introduktion i ämnet.

Boken ger läsaren möjlighet att ta till sig en introduktion till associationsrätten, ur såväl ett problemorienterat som ett associationsformsorienterat perspektiv. Skildringen av associationsrätten bygger främst på aktiebolagslagen 2005, lagen om handelsbolag och enkla bolag 1980 och lagen om ekonomiska föreningar 2018. På vissa ställen konkretiseras och kompletteras framställningen med hänvisningar till rättspraxis och hur reglerna tillämpas i praktiken. Andra associations- och värdepappersmarknadsrättsliga lagar samt de regler som utfärdats av Finansinspektionen och som utvecklats av de svenska självreglerande organen behandlas mera kortfattat.
 
  © 2017 Jure AB