Fastighetsförmedling
   
 
Författare:Jingryd Ola , Segergren Lotta
Titel:Fastighetsförmedling
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:362 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144142142
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 461 SEK exkl. moms

 

Fastighetsmäklaryrket är i dag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på att agera korrekt utifrån juridiska, etiska, affärsmässiga och medmänskliga perspektiv.
Fastighetsförmedling har tre huvudspår: juridik, företagsekonomi samt praktik. Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är tillämpliga på mäklarens arbete behandlas utförligt och med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med belysande rättsfalls­referat. Boken behandlar även annan juridik som aktualiseras i samband med överlåtelse och förmedling av fastigheter och bostadsrätter, såsom köparens och säljarens ansvar för faktiska fel, bostadsrätts­lagens ansvarsfördelning mellan förening och medlem, servitut och samtycke från make eller sambo vid över­låtelse.
 
  © 2017 Jure AB