Förvaltningsrättslig tidskrift 2021
   
 
Titel:Förvaltningsrättslig tidskrift 2021
Anmärkning:Utkommer med 4 nr per år
Utgivningsår:2021
Förlag:Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift
ISBN:FORVTIDS21
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 756 SEK exkl. moms

 

Förvaltningsrättslig Tidskrift (FT) utges sedan år 1938 av en för ändamålet bildad förening som är nära knuten till de juridiska fakulteterna och institutionerna vid de svenska universiteten och högskolorna.

Avsikten är att i tidskriften skall behandlas ämnen av allmän förvaltningsrättslig betydelse, i vid bemärkelse, och att den skall utgöra ett forum för utbyte av tankar och erfarenheter på detta område. Tidskriften vänder sig således till såväl forskare med rättsvetenskaplig inriktning som domare, verksjurister, advokater, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister som kommer i kontakt med offentlig rätt.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per kalenderår. I FT:s elektroniska artikelarkiv finns därutöver alltid tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1938.
 
  © 2017 Jure AB