SOU 2020:74 En europeisk åklagarmyndighet i Sverige
� Betänkande från Eppo-utredningen (Ju 2019:10)
   
 
Titel:SOU 2020:74 En europeisk åklagarmyndighet i Sverige � Betänkande från Eppo-utredningen (Ju 2019:10)
Utgivningsår:2020
Omfång:600 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251225
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:74
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 711 SEK exkl. moms

 

Analyserar och föreslår vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska kunna gå med i Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo (European Public Prosecutor’s Office).

Det är av stor vikt att brott mot EU:s finansiella intressen utreds effektivt och på ett rättssäkert sätt inom hela unionen. Det är huvudsyftet med Eppo. Det ska vara ordning och reda i EU:s budget. Sverige har möjlighet att ansluta sig till Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. De allra flesta medlemsstater har valt att delta i Eppo. Eppo kommer att bli central för åklagarsamarbetet inom EU när det gäller att bekämpa brott som träffar EU:s budget. Det kan till exempel handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott.

Det krävs vissa kompletterande regler för att Sverige ska kunna ansluta sig till samarbetet. Utredningen föreslår därför att det införs en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser, bland annat för att ge Eppo-åklagarna nödvändiga befogenheter och tillgång till information.

Särskild utredare: Gunnel Lindberg
 
  © 2017 Jure AB