Kjøpsloven
� med kommentarer
   
 
Författare:Bergem John Egil , Rognlien Stein
Titel:Kjøpsloven � med kommentarer
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:620 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205522749
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1467 SEK exkl. moms

 

Denne boken kommenterer kjøpsloven av 1988 og er ment som oppslagsverk for advokater, jurister og andre som vil orientere seg om kjøpsrettsspørsmål.

Den største endringen i kjøpsloven siden forrige utgave av boken kom ut i 2008, er at loven ikke lenger gjelder for internasjonale kjøp som går inn under FN-konvensjonen.

Denne fjerde utgaven er oppdatert om denne endringen og andre endringer i kjøpsloven så vel som i lover på tilgrensende rettsområder. Det er dessuten innarbeidet atskillig rettspraksis og litteratur om loven fra tiden etter forrige utgave.

Tidligere utgaver hadde en egen del med kommentarer til FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp. Av praktiske grunner er denne delen ikke med i denne utgaven.

John Egil Bergem har stått for revisjonen av kommentarene til kjøpsloven både i tredje og denne fjerde utgaven. Stein Rognlien, som nå har gått bort, var medforfatter av de første utgavene, og hans bidrag er ennå så betydelige for denne utgaven at han står oppført som medforfatter.
 
  © 2017 Jure AB