Miljøbeskyttelsesloven
� med kommentarer
   
 
Författare:Møller Gorm
Titel:Miljøbeskyttelsesloven � med kommentarer
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:1443 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757434873
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Miljörätt , Utländsk rätt

Pris: 2572 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Se tillägg maj 2019 i PDF.

Siden 1998-kommentaren har miljøbeskyttelsesloven været genstand for mere end 100 lovændringer, der har medført omfattende ændringer af bl.a. myndigheds- og klagesystemet samt af de beføjelser, myndighederne er tillagt i loven. Den nye miljølovskommentar omfatter alle disse ændringer, idet den kommenterer de enkelte bestemmelser i loven med udgangspunkt i dens forarbejder. Endvidere redegøres for gældende bekendtgørelser og vejledninger samt for retspraksis og administrativ praksis. Relevant EU-regulering og anden miljøretlig litteratur på området inddrages ligeledes.

Indholdsoversigt
Forord

Lov om miljøbeskyttelse –

Kommentarer til miljøbeskyttelseslovens enkelte bestemmelser

Indledning

Kapitel 1. Formål m.v.

Kapitel 2. Almindelige bestemmelser

Kapitel 3. Beskyttelse af jord og grundvand

Kapitel 4. Beskyttelse af overfladevand

Kapitel 5. Forurenende virksomhed

Kapitel 6. Affald

Kapitel 7. Affaldsforebyggelse, genanvendelse og renere teknologi

Kapitel 8. Ekspropriation m.v.

Kapitel 9. Tilsyn

Kapitel 9 a. Miljøskade

Kapitel 10. Administrative bestemmelser

Kapitel 11. Klage og søgsmål

Kapitel 12. Miljøklagenævnet (ophævet)

Kapitel 13. Straf

Kapitel 14. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Forkortelser

Litteratur

Afgørelsesregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB