Våldets djupa spår
� Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
   
 
Författare:Collstedt Christopher
Titel:Våldets djupa spår � Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige
Utgivningsår:2021
Omfång:252 sid.
Förlag:Nordic Academic Press
ISBN:9789188909749
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet. Under 1970-, 1980-, och 1990-talen etablerades sedan nya medicinska, psykologiska och människorättsliga perspektiv i det rättsliga och offentlig-politiska samtalet om misshandel. Själva definitionerna förändrades av vad våld är och framförallt vad det gör med den som utsätts.

Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat de nya kunskaperna och moraliska ståndpunkterna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.

Vår förståelse av våld som en kategori av kriminella handlingar som tillfogar människor kroppsligt och psykiskt lidande är en produkt av historiska konflikter och skeenden. Collstedt ger mening till denna vittförgrenade och mångtydiga historia som färgar dagens rättsliga hantering, vård och politiska beslut.
 
  © 2017 Jure AB