FAR Samlingsvolymen 2021 Redovisning (Del I)
   
 
Titel:FAR Samlingsvolymen 2021 Redovisning (Del I)
Utgivningsår:2021
Omfång:2111 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735423
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 695 SEK exkl. moms

 

Far:s samlingsvolym är standardverket för bokföring och redovisning. Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

Bland ändringarna i årets bok märks bland annat:

- vissa lättnader och undantag i exempelvis BFNs och RFRs regelverk med anledning av coronaviruset,
- en uppdelning av överkursfonden i en bunden och en fri form som påverka många regelverk,
- ett avsnitt om uppskjuten skatt i såväl K2- som K3-företag i RedR 2, och
- ett nytt allmänt råd med vägledning (BFNAR 2020:5) om fusion.
 
  © 2017 Jure AB