Inkomstskattelagen (NY UPPLAGA)
� En kommentar. Del I och del II
   
 
Författare:Andersson Mari , Dahlberg Mattias , Saldén Enérus Anita , Tivéus Ulf
Titel:Inkomstskattelagen (NY UPPLAGA) � En kommentar. Del I och del II
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Upplaga:21 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023944
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Preliminärt pris: 2175 SEK exkl. moms

 

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.

I denna tjugoförsta upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2020. Bland nyheterna kan nämnas följande:

- Höjt takbelopp för uppskov med vinst vid försäljning av privatbostad

- Förändringar i reglerna för investeraravdraget

- Tidsgränsen för expertskatten utvidgas

- Åtgärder mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

- Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

- Vissa ändringar till följd av resolutionsregelverket

- Ändrade skatteuttag av statlig inkomstskatt

- Skattefrihet för donerade måltider
 
  © 2017 Jure AB