Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 3
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 3
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2021
Omfång:240 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT202103
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2020/21:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 240 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 3 2020/21

Artikel

s. 571 Det miljörättsliga avhjälpandeansvaret och dess regressreglering
Niklas Arvidsson

s. 590 Värderingstvister – något om vad som kan göras för att domstolars och skiljenämnders avgöranden ska bli så högkvalitativa som möjligt. Del 1
Olle Flygt

s. 611 Entreprenörens rätt till ersättning för bevisade självkostnader enligt AB 04
Oskar Gentele

s. 627 Konflikten mellan läran om de auktoritativa rättskällorna och principen om det bästa rättskällematerialet
Lars Heuman

s. 659 IVO:s granskning av Lilla hjärtat – quo vadis?
Allison Östlund, Sebastian Wejedal & Håkan Gustafsson

Expertgranskad artikel
s. 670 Bonus i banker – om sundhet, incitament och risktagande
Rebecca Söderström


Rättsfall

s. 711 Om att (inte) uppställa reklamationsregler på okodifierat område och om nordisk rätts(o)likhet
Marianne M. Rødvei Aagaard

s. 718 Ansvarigheten mellan försäkringsbolag vid dubbelförsäkring
Svante O. Johansson

s. 727 Från Bolesławiec till Borås – Om statens kostnadsansvar i domstolsärenden
Sebastian Wejedal


Skiljedomsrätt

s. 746 An SCC perspective: what happens when the expedited arbitration provisions no longer remain practical?
Ylli Dautaj & Per Magnusson


Recension

s. 760 Jens Meierhenrich, The Remnants of the Rechtsstaat. An Ethnography of Nazi Law, Oxford University Press, 2018
Kent Jönsson

s. 764 Fredrik Morawetz, Avbrutna upphandlingar – ansvar i gränslandet mellan privat och offentlig rätt (ak.avh.), Lund 2019, 336 s.
Tobias Indén


Debatt

s. 770 Den amerikanska domaren Ruth Bader Ginsburg
Thorulf Arwidson

s. 781 Är brödernas skadeståndskrav i Kevinfallet preskriberade?
Niklas Dahlgren & Jens Lindborg

s. 792 Prejudikat utan prejudikatvärde? – En kritisk analys av Högsta domstolens avgörande ”Toppbyggs verifikationer”
Per E. Samuelson
 
  © 2017 Jure AB