Brotten i näringsverksamhet (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Holmquist Rolf
Titel:Brotten i näringsverksamhet (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i juni 2021. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024767
Ämnesord:Straffrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 595 SEK exkl. moms

 

Vem är straffrättsligt ansvarig för ett brott som har begåtts i ett aktiebolag? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? Förutom svaren på dessa frågor innehåller boken en utförlig och pedagogiskt upplagd redovisning av de olika brottstyper och rättsverkningar som är aktuella i näringsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB