Skadeståndsrätt (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Hellner Jan , Radetzki Marcus
Titel:Skadeståndsrätt (NY UPPLAGA)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i augusti 2021
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023685
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Preliminärt pris: 643 SEK exkl. moms

 

Detta är den elfte upplagan av standardverket på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning. Särskilda kapitel behandlar de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador. Boken är avsedd att användas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
 
  © 2017 Jure AB