Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2020-21 Nr 4
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2021
Omfång:210 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT202104
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2020/21:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 4 2020/21

Artikel

s. 813 Skadeståndsansvar enligt unionsrätten
Ulf Bernitz


s. 836 Värderingstvister – något om vad som kan göras för att domstolars och skiljenämnders avgöranden ska bli så högkvalitativa som möjligt, del 2
Olle Flygt


s. 855 Ord betyder något – men vad? Lord Hoffman v. Lord Sumption – Några reflexioner kring avtalstolkning i engelsk rätt och rörande tillämpningen av vissa avtalsklausuler
Lars Gorton


s. 869 The Scope of Work According to AB 04
Isak Willborg


Expertgranskad artikel
s. 892 Kampen om non-interventionsprincipen – Sverige i FN:s säkerhetsråd 2017–2018
Per Ahlin


s. 913 Något om giltigheten av ipso facto-klausuler i penninglåneavtal – ett sista (?) inlägg i den rättsvetenskapliga debatten jämte några marginalanteckningar om förestående lagstiftning
Oskar Andrews och Carl Brodén


Rättsfall

s. 941 Anställd som blir konkurrent – företagshemligheter, upphovsrätt och ersättningsbestämning
Bengt Domeij och David Johansson

s. 956 De försvunna korna än en gång – har olika frågor rörts ihop och vilka ”skador” omfattas av domen?
Torgny Håstad

s. 961 Lagvalet vid kvittning i konkurs. CeDe:s kvittningsinvändning och EU-domstolens förhandsavgörande
Hans Renman


Skiljedomsrätt

s. 971 Finns det ett förbud mot överraskande skiljedomar? Särskilt om skiljedomar som grundats på icke åberopade bevisfakta
Lars Heuman


Recension

s. 985 Haymanot Baheru, Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra (ak.avh.), Jure Förlag 2020, 706 s.
Ola Jingryd


s. 993 Bo Wennström, Om straff och fängelser – Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område, Jure Förlag 2020, 173 s.
Andreas Anderberg


Debatt

s. 1000 Är Mobilfilmsmålet, NJA 2020 s. 293, rätt dömt?
Mats Björkenfeldt

s. 1009 Hongkongs säkerhetslag
Ingemar Folke
 
  © 2017 Jure AB