SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar
   
 
Titel:SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar
Utgivningsår:2021
Omfång:536 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501160
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:43
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 788 SEK exkl. moms

 

Betänkande av 2020 års sexualbrottsutredning.

Den 30 januari 2020 beslutade regeringen att ge en särskild utredare
i uppdrag att

- se över bestämmelsen om sexuellt ofredande och överväga om ett grovt brott bör införas,

- analysera och se över principerna för och bestämmelserna som rör straffansvaret för sexualbrott på distans samt för utnyttjande av barn för sexuell posering,

- analysera om samlagsbegreppet i 6 kap. brottsbalken behöver förändras,

- se över straffskalorna för sexualbrotten i 6 kap. och lämna förslag på de förändringar som kan behövas för att dessa i tillräcklig mån ska spegla brottets allvar, och

- utreda vissa frågor om spårsäkring efter sexualbrott.

Den 9 juli 2020 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv att även ge utredaren i uppdrag att föreslå förändringar i straffskalan för köp av sexuell tjänst som innebär att minimistraffet höjs från böter till fängelse.
 
  © 2017 Jure AB