The principle of proportionality
� limitation and tool for the European integration
   
 
Författare:Gydal Cecilia
Titel:The principle of proportionality � limitation and tool for the European integration
Anmärkning:Engelsk text
Utgivningsår:1995
Omfång:110 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984199
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 35
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 219 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB