BRÅ rapport 2021:7 Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord
   
 
Titel:BRÅ rapport 2021:7 Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord
Utgivningsår:2021
Omfång:128 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599506
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2021:7
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 212 SEK exkl. moms

 

2019 inrättade Polismyndigheten i Stockholm Nord en särskild utredningsenhet, Sexualbrottsgruppen, som enbart handlägger våldtäkt samt försök till våldtäkt. Syftet med gruppen är att:

- korta utredningstiderna,
- öka kvaliteten i våldtäktsutredningarna och
- öka andelen ärenden som slutredovisas till åklagare.

Rapporten är en utvärdering av Sexualbrottsgruppen där Brottsförebyggande rådet (Brå) har undersökt i vilken utsträckning Sexualbrottsgruppens införande har medfört de önskade förbättringarna.
Utvärderingen består av:

- en effektutvärdering med fokus på utredningstider och andelen slutredovisade ärenden,
- en granskning av utredningarnas kvalitet, och
- en redovisning av hur aktörer inom rättsprocessen - samt målsägare bedömer Sexualbrottsenhetens arbete.

I rapporten diskuteras också om koncentrerad handläggning av våldtäktsärenden är en modell som kan implementeras generellt
 
  © 2017 Jure AB