Brottsoffer
� rättsliga perspektiv
   
 
Författare:Granström Görel , Mannelqvist Ruth , red.
Titel:Brottsoffer � rättsliga perspektiv
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:223 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144152493
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Processrätt

Pris: 326 SEK exkl. moms

 

Den som utsätts för brott och kommer i kontakt med rättsväsendet har ett antal rättigheter. Men hur regleras dessa, och vilka utmaningar finns för polis, åklagare och domstol när brottsoffrets rättigheter ska tillgodoses? Och hur ges brottsoffer upprättelse och gottgörelse? Den här antologin behandlar rättsliga perspektiv på brottsofferfrågor. Det handlar om hur rättsprocessen ser ut, om att det finns olika brottsoffergrupper som har särskilda behov och att företeelser ibland ställer olika rättigheter mot varandra.

Juridik är ett område i ständig förändring. Det gäller även juridiken som handlar om eller påverkar brottsoffer. Därför är denna andra upplaga uppdaterad utifrån de förändringar som skett i form av exempelvis införandet av brottet människoexploatering, att fler grunder skyddas avseende hatbrottslagstiftningen och att barn­konventionen blivit svensk lag.

Brottsoffer – rättsliga perspektiv vänder sig till studenter inom juridik och polisutbildning, men passar även för kurser inom kriminologi och socialt arbete, samt till dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med rättsliga frågor kopplade till brottsoffer.
 
  © 2017 Jure AB