Kriminologins grunder
   
 
Författare:Andersson Fredrik B.
Titel:Kriminologins grunder
Utgivningsår:2021
Omfång:240 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144142302
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 342 SEK exkl. moms

 

Kriminalitet och vad som orsakar kriminalitet har alltid fascinerat människan. I Kriminologins grunder får du veta mer om vad kriminologi egentligen är, kriminologins framväxt, viktimologi, kriminalpolitik, olika kriminologiska teorier, teorier kring varför vissa blir kriminella och andra inte, hur det praktiskt fungerar inom rättsprocessen och kriminalvården i det svenska rättssystemet samt, inte minst, hur vi kan förebygga brott.

Varje kapitel avslutas med frågor som dels repeterar innehållet, dels manar till egen reflektion och diskussion. I ett särskilt kapitel presenteras dessutom ett antal övningsfall som ger träning i att applicera kriminologiska teorier. Till sist kommer författaren med tips och råd för hur du kan göra om du vill gå vidare med studier på högskola och universitet för att utbilda dig till kriminolog.

Denna grundläggande kriminologiska lärobok lämpar sig både för gymnasiet och för kortare introduktionskurser på universitet. Den vänder sig även till landets polisutbildningar och till kriminalvårdsutbildningen.
 
  © 2017 Jure AB