Straffrätt för ekonomer
   
 
Författare:Asp Petter , Ulväng Magnus
Titel:Straffrätt för ekonomer
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:115 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371649
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 217 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer. I boken presenteras de allmänna förutsättningarna för straffansvar. Det redogörs också för de särskilda regler och principer som gör sig gällande när ett brott begås i en affärskontext, bl.a. reglerna om rådgivaransvar och de regler och principer som avgör vem som är att anse som gärningsman när ett brott begås i ett företag. Boken innehåller vidare en genomgång av de sanktioner som kan riktas direkt mot företaget (företagsbot och sanktionsavgifter) liksom en genomgång av de brottstyper som är av störst betydelse för verksamheten i näringslivet, bl.a. bokföringsbrott, penningtvättsbrott, mutbrott och olika typer av bedrägerier. Boken riktar sig till såväl yrkesverksamma ekonomer (t.ex. revisorer och rådgivare) som studenter på landets ekonomutbildningar.
 
  © 2017 Jure AB