Juridik
� civilrätt, straffrätt, processrätt
   
 
Författare:Lundberg Konrad , Schüldt Johan , Rother-Schirren Theddo , Lagerstedt Anders , Calleman Catharina , Nordell Per Jonas , Persson Annina H. , Radetzki Marcus , Zila Josef
Titel:Juridik � civilrätt, straffrätt, processrätt
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:633 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152362402
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 588 SEK exkl. moms

 

Den sjätte upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ett utvidgat EU-avsnitt med en presentation av EU:s institutioner och en översikt av sakinnehållet i EU-rätten från historik till Brexit och corona-pandemins betydelse. Vidare behandlas bland annat barnkonventionens införlivande i det svenska rättssystemet samt ny lagstiftning kring hedersrelaterade brott och förändringar på det arbetsrättsliga området.
 
  © 2017 Jure AB