An International Antitrust Primer
� A Guide to the Operation of the United States, European Union, and Other Key Competition Laws in the Global Economy
   
 
Författare:Joelson Mark R.
Titel:An International Antitrust Primer � A Guide to the Operation of the United States, European Union, and Other Key Competition Laws in the Global Economy
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:496 sid.
Förlag:Kluwer
ISBN:9041198547
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 1656 SEK exkl. moms

 

Sedan den första upplagan utkom år 1974 har konkurrensrätten kommit att spela en allt större roll i världsekonomin som, påverkad av en ständigt ökande internationell handel, kommit att bli mer och mer globaliserad. Denna bok behandlar flera olika länders konkurrenslagstiftning. Boken innehåller detaljerade redogörelser för antitrustlagstiftningen i USA och den EG-rättsliga konkurrenslagstiftningen samt praxis i ämnet. I viss mån lämnas även redogörelser för utvecklingen av konkurrenslagstiftningen i Kanada, Mexiko, Storbritannien och Japan.

Innehåll:
- Foreword by Judge Diane P. Wood of the United States Court of Appeals for the Seventh Circuit.
- Preface.
- An Overview of Competition Law Development Around the World.
- Summary of the U.S. Antitrust Laws.
- The Application of U.S. Antitrust Law to International Transactions and Foreign Parties.
- U.S. Law Enforcement Procedure.
- Conspiracies, Joint Ventures, and Monopolization in U.S. Commerce.
- Relations with Customers or Licensees in U.S. Commerce.
- The Federal Trade Commission and Robinson-Patman Acts.
- U.S. Antitrust Aspects of Mergers and Acquisitions.
- Overview of the Competition Law of the European Communities.
- EC Treaty Article 81 - Agreements, Decisions and Concerted Practices: Activity Involving Competitors.
- EC Treaty Article 81 - Agreements, Decisions and Concerted Practices: Activity Involving Customers and Licensees.
- EC Treaty Article 82 - Abuse of a Dominant Position.
- Merger Control in the European Communities.
- Summaries of Key Competition Laws: Canada, Mexico, the United Kingdom and Japan.
- The Search for a Global Competition Policy.
- Appendices: Selected Bibliography, National Competition Laws and Agencies, Summaries and Texts of Principal U.S. Antitrust Laws, Competition Rules of the European Community Treaty. U.S. Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations. European Commission Proposal for a Council Regulation on the Implementation of the Competition Rules.
- Index.
 
  © 2017 Jure AB